YouBeauty
185 Madison Avenue, 7Fl, Ню Йорк, Ню Йорк 10016

YouBeauty FOREO Официални правила и условия за излъчване ("Официални правила")

НЯМА ЗАКУПУВАНЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ ИЛИ ПЕЧАЛБА. ПОКУПУВАНЕ НЕ УВЕЛИЧИ ШАНСОВЕТЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

1. Допустимост. The YouBeauty Giveaway ("Giveaway") е отворен за легален гражданин на САЩ, който е навършил 18 години към момента на влизане. Служителите на YouBeauty ("спонсори"), техните родителски компании, дъщерни дружества, филиали и агенти, както и близките членове на семейството и домакинството на всяко лице, което не отговаря на условията, не са допустими. Предоставянето е подчинено на всички приложими федерални, щатски и местни закони и разпоредби и е невалидно, когато това е забранено от закона.2. Споразумение с правилата. С влизането в "Предавания" вие се съгласявате да бъдете изцяло и безусловно обвързани от Официалните правила и от Декларацията за поверителност на Спонсора и Вие представяте и гарантирате, че отговаряте на изискванията за допустимост, посочени тук. Освен това Вие приемате да приемете решенията на Спонсора като окончателни и обвързващи, що се отнася до съдържанието на Giveaway.

3. Период на. Заявките ще бъдат приети на 20 октомври 2015 г. в Източна Стандартна Време ("EST") и ще завършват на 20 ноември 2015 г. в 11:59 ч. EST ("крайна дата"). Чертежът ще се проведе в деня, следващ крайната дата.

4. Влизане. Предоставянето може да бъде въведено чрез попълване на онлайн формуляр, който може да се намери на www.youbeauty.com. За да може даден вход да участва в наградата, той трябва да е пълен и точен. С влизането в "Предавания" Вие потвърждавате, че отговаряте на всички изисквания за допустимост и че сте прочели и спазвате Официалните правила и декларацията за поверителност на Спонсора. С влизането в този Препоръчваме ви да давате съгласието си за споделяне на вашата информация с FOREO, който може да се свърже с вас по имейл с информация за техните продукти, които може да ви заинтересуват. Вписвания, които не са пълни или не се придържат към официалните правила или спецификации, могат да бъдат дисквалифицирани по усмотрение на Спонсора. Само един запис на човек е разрешен. Спонсорът има право по свое собствено усмотрение да дисквалифицира всяко лице, което покварява или опитва да наруши процеса на влизане или функционирането на Giveaway или уебсайта или нарушава Официалните правила и да анулира записите по каквато и да е причина, включително, но не само (i) множество записи от същия потребител от различни IP адреси; (ii) множество записи от същия компютър, надвишаващи позволените от правилата на Giveaway; или (iii) използването на ботове, макроси или скриптове или други технически средства за въвеждане.5. Награда. Наградата е изборът на Победителя или за четка за грижа FOREO Luna, или FOREO Issa силиконова четка за зъби ("Наградата"). Вашият шанс за спечелване зависи от общия брой допуснати записи. Приблизителната цена на дребно ("ARV") на наградата е $ 199, ARV на общия награден пакет е $ 199. Всички разходи, свързани с наградата, включително, без ограничение, всички федерални, държавни и местни данъци са отговорност единствено на победителя. Не се разрешава прехвърляне, паричен еквивалент или замяна на наградата. Спонсорът, по усмотрение на Спонсор, може да замени наградата с еднаква или по-голяма стойност. Приемането на наградата представлява разрешение на Спонсора да използва името, подобието и влизането на победителя за целите на рекламата и търговията без допълнително обезщетение, освен ако това не е забранено от закона.

6. Избор и нотификация на победителя. Ще бъде избран един Победител с произволен чертеж под надзора на FOREO. Датата на изготвянето ще бъде денят след крайната дата на издателя. Вашият шанс за спечелване зависи от броя на получените приемливи записи. Победителят ще бъде уведомен по електронна поща от FOREO на адреса за електронна поща, посочен в неговия онлайн формуляр за участие, в рамките на седем (7) работни дни след избора на победителя. С влизането в "Препоръчай" вие давате съгласието си за такова уведомление. Спонсорът не носи отговорност за неуспех на победител да получи известие за печелене, ако такъв неуспех се дължи на спам, нежелана електронна поща на победителя или други настройки за сигурност, които попречат на победителя да получава имейл с уведомление за победител или на победител, не функционираща информация за контакти. Ако избраните победители не могат да бъдат осъществени, не отговарят на условията или не получат наградата в рамките на 15 дни от изпращането на известието за печелене на време, наградата може да бъде задържана и алтернативен победител може или не да бъде избран. Получаването от наградата на наградата, предложена в тази Giveaway, зависи от спазването на всички федерални и държавни закони и разпоредби. Всяко нарушение на тези официални правила от страна на който и да е победител (при самообуздание на спонсора) ще доведе до дисквалификация на този играч като победител на даденото досие и всички привилегии, тъй като победителят ще бъде незабавно прекратен.7. Права, предоставени от вас. С влизането в този конкурс разбирате, че всеки, който действа от името на Спонсор или неговите съответни лицензополучатели, наследници и възложители, има право, когато това е разрешено от закона, без допълнително уведомление, преразглеждане или съгласие за отпечатване, публикуване, излъчване, и да използвате, по целия свят, във всички медии, известни или впоследствие във вечни времена и по целия свят, вашето влизане, включително, без ограничение, името на победителя и победителя, портрет, картина, глас, прилика, изображение или изявления за Giveaway и биографична информация като новини, реклама или информация и за търговия, реклама, връзки с обществеността и промоционални цели, без допълнително заплащане.

8. Анулиране. Спонсор си запазва правото по свое усмотрение да отмени, прекрати, промени или прекрати Giveaway в случай на измама, корупция или технически трудности, които пречат на правилното администриране на Giveaway. В случай на анулиране, наградите, които не са заявени, няма да бъдат възложени.

9. Щети. Спонсорът си запазва правото да търси обезщетение в най-пълната степен, разрешена от закона от всеки участник, който съзнателно подкопава легитимната работа на уебсайта на Спонсора или законната работа на Giveaway.

10. Информационен бюлетин. С влизането в "Предавания" вие приемате периодично получаването на бюлетини от спонсора. Можете да се откажете от получаването на тази комуникация по всяко време, като кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента в бюлетина.

11. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ИЗКЛЮЧВА СЪГЛАСИЕТО, СЛУЖИТЕЛИТЕ, СОБСТВЕНИЦИТЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ, АГЕНТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ и срещу каквито и да е искове, ЩЕТИ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ от всякакъв вид, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЧНИ ВРЕДИ, СМЪРТ ИЛИ УВРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВО ИЛИ ДИРЕКТНО, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ДРУГИ ЩЕТИ, които аз или някой друг може да страдат AS В резултат на (i) участието ми в тази промоция; (ii) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИ НА РЕКЛАМА ИЛИ ТЪРГОВИЯ; (iii) НАГРАДА, ПРИЕМАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ИЗБЯГВАНЕ НА ВСЯКАКВА НАГРАДА; (IV) технически откази от всякакъв вид, включително, но не само, неизправност на всеки компютър, кабел, мрежа, хардуер или софтуер; (V) липсата или недостъпността на каквито и да е предавания или телефонни или интернет услуги; (VI) неоторизирана човешка намеса във всяка част от процеса на влизане или промоцията; (VII) електронна или човешка грешка, която може да възникне при администрирането на Промоцията или обработката на записите. Съгласявам се също така да обезщетите и да обезвредите Спонсора и неговите филиали, собственици, представители, агенти и служители от всякакви искове, щети или разходи, произтичащи от или свързани с Наградата или Промоцията. Приемам наградата "както е" и разбирам, че Спонсорът не е предоставил никаква гаранция, представителство или гаранция за наградата.

12. Спорове. Този провал се управлява от законите на Ню Йорк, без уважение към доктрините за конфликт на закони. Като условие за участие в тази Giveaway, участникът се съгласява, че всички и всички спорове, които не могат да бъдат решени между страните, и причините за действие, произтичащи от или свързани с тази Giveaway, трябва да бъдат решени поотделно, без да се прибягва до някаква форма на класово действие, изключително пред съда, намиращ се в юрисдикцията на Ню Йорк. Освен това при такъв спор, при никакви обстоятелства участникът няма да бъде допуснат да получи награди и с това се отказва от всички права да претендира за наказателни, непредвидени или последващи вреди, включително разумни адвокатски хонорари, различни от действителните излишни разходи на участника (т.е. разходи, свързани с влизането в този промоутър), а участникът допълнително се отказва от всички права за увеличаване или увеличаване на щетите.

13. Декларация за поверителност. С въвеждането на този издател давате съгласието си за условията на декларацията за поверителност на Спонсора, която можете да прегледате, като кликнете тук.

14. Списък на победителите. За имената на победителите, моля, свържете се с нас на [email protected] и в предмета на типа имейл "Заявка за списъка на победителите".

15. Спонсорирайте информацията за връзка. Спонсорът може да се свърже по пощата на Спонсора, 185 Madison Ave, 7th Fl., Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ или имейл е [email protected];

Foreo Luna 2 for men 1 year UPDATE //\\ Does it work? Is it worth it? (Може 2021).