Изследователи от Университета в Торонто се интересуват от това къде хората на пръв поглед съсредоточават вниманието си. Така те поставиха експеримент, в който участниците разгледаха екрана на компютъра и трябваше да идентифицират цел, която мигновено проблясваше на куп от разсейващи символи. Резултатите показаха, че хората най-вероятно ще открият целта, когато се появи в горната половина на екрана. Констатациите, твърдят изследователите, "биха могли да направят разлика в определянето къде да се намерят пътни знаци, за да станат по-забележими за шофьорите или къде да се постави важна информация на уебсайт, за да се подчертае тази информация за потребителите".????Анакондите vs Ивайло - Надолу с главата ЧАСТ 2 | Studio Queen's #5 ???? (Може 2021).