Ново проучване разкрива, че това, което си представяме, може да засегне това, което чуваме, и това, което си представяме, чува, може да засегне онова, което виждаме. Например, участниците в проучването, които си представят шум, докато гледат два обекта, преминават един на друг на екран, изпитват илюзията, че предметите са се сблъскали. Виждайки, че вярваме и се оказва, че вярваме, че виждаме също.

Творческата сила на въображението Невил Годард (Може 2020).