Докосването може да бъде толкова деликатно, но и толкова мощна. От здраво ръкостискане до успокояващо прегръщане, докосването играе жизненоважна роля в нашия живот. Но мекотата на докосването на някой друг е в главите ни? Според неотдавнашни проучвания това може би е така.

Участниците в проучването оцениха постоянно кожата на друго лице, по-меко от своето, независимо дали наистина е било. Изследователите установяват, че бавните, нежни удари предизвикват тази "илюзия на мекотата", защото са свързани с интимността и задействат частта от нашия мозък, която контролира възнаграждението и удоволствието. Но макар че това може да се окаже в главата ни, изследването доказва, че докосването е от съществено значение за образуването на връзки с другите.Отключването на Huawei P9 и Huawei P9 lite е като магия. (Може 2021).