Някога мислехте ли за отказване от Facebook? Разбира се, публикуването на видеоклипове за котки, поддържане на връзка със стари приятели и понякога водене на раздели в живота на бивши служители може да направи идеята да кликнете върху този бутон "деактивиране", но Facebook може да затрудни вашето щастие.

Неотдавнашно проучване установи, че изтриването на Facebook може да намали нивата на стрес с 55%. Изследователи от Института за изследване на щастието (да, наистина съществува) разделят 1095 доброволци на две групи - една група продължи своята ежедневна работа с Facebook, а другата беше принудена да се офлайн. След само една седмица 88% от хората в групата, които отидоха без Facebook, съобщиха, че се чувстват по-малко ядосани, по-ентусиазирани и имат по-голямо удоволствие в живота. Те също така забелязват повишаване на техния социален живот. от друга страна, 55% от лицата, които продължават да използват Facebook, обикновено са по-склонни да бъдат изложени.Методи на обучение на светлата и сивата ложа (Може 2021).