Дали простият акт на сваляне на пуловер ви прави по-вероятно да плачете или не сте способни да упражнявате самоконтрол? Разбира се, че не! Но хората мислят, че това е така. Ново проучване, публикувано в списанието за личност и социална психология, установи, че когато мъжете и жените показват повече кожа, други предполагат, че са по-емоционални, по-малко способни и дори по-малко морални. начини да мислим за друг човек: като агент (човек с интелигентност, амбиция, самоконтрол) или опит (някой емоционален, чувствен). Характеристиките, които си представяте, че някой във всеки един момент се свеждат до контекста - и малко потъване. В поредица от шест експеримента изследователите показаха, че когато се съсредоточим върху нечие тяло (като преценим тяхната привлекателност или ги видим без гол) ние приемаме, че човекът е преживял, поглъщайки света около себе си, но по-малко способен да поеме отговорността за живота си. Когато един и същ човек е напълно облечен, ние предполагаме, че те са по-малко емоционални и напълно способни да се справят с това, което знаете. Ключът тук е, че виждаме другите като имащи различен вид ум, когато се фокусираме върху телата им.

The Choice is Ours (2016) Official Full Version (Януари 2021).