Дами, има причина, поради която се заблуждаваме с човек с голяма коса. По отношение на еволюцията косата може да е знак за сексуално господство. Като цветното перо на паун, то е предназначено да привлича противоположния пол ("епигамичен", в науката говори). Всъщност, мъжките от определен вид маймуна се развиват привидно прилепнали, човешки подобни косми по главите си по време на пубертета. Гривът на лъв е пример за епигамична коса, защото е свикнал да показва превъзходство над съперници на сцената за чифтосване.

Песен за мама (Април 2020).