Ние сме пълни с добри намерения и в по-голямата си част се опитваме да практикуваме това, което проповядваме. Животът обаче е сложен и много от нас често са недостатъчни. Уверете се, че това не е толкова добро за цялостното ни здраве и благополучие. Ролевите модели са важни в нашия живот. Може да е учител, родител, доставчик на грижи за децата или шеф, но има шансове, че сте се вгледали в някого преди това. И шансовете са някой да погледне към вас.

Tragedy into Triumph - Inky Johnson Inspirational & Motivational Video (Януари 2021).