Това е време за изповед. Наскоро направих много необходима корекция на отношението към жена ми. Тя е майка в дома си и финансово подкрепям семейството си чрез работата си. Проблемът беше, че започнах да вярвам, че жена ми има по-лесна сделка от мен. В края на краищата, тя се прибира вкъщи цял ден с нашата 1-годишна дъщеря, докато аз трябва да страдам от трудностите да отида на работа! Сега разбирам, че макар че аз съм този, който печели пари, и двамата работят. Греших колко лесно си помислих, че трябва да бъде майка на дома. Мъртъв грешен. Като много други са склонни да правят, аз маргинализирах една от най-важните работни места в целия свят: да бъда майка. Мъжете, които са в къщи, са едновременно омаломощени, че имат лекота у дома и жалят за избора на такова светско съществуване. Какво грубо неразбиране на майчинството! Вече твърдо вярвам, че майките в дома си да бъдат сред най-трудолюбивите и най-слабо оценени хора в цялото ни общество.

Lady Hamilton 1941 (Януари 2021).