Депресията не е тежест, която всеки трябва да чувства, че носят сами. Но едно скорошно проучване показва, че макар американците да считат умственото и физическото здраве за еднакво важни, само една трета смята, че грижите за психичното здраве са достъпни и факторът на разходите е възпиращ за 40% от изследваните лица.

И въпреки че 47% от участниците смятат, че са преживели състояние на психично здраве, само 38% са търсили лечение. Освен това 55% са били засегнати от самоубийство по някакъв начин.

Проучването разкрива също така, че възрастните хора на средна възраст към по-старите бели мъже страдат по-силно от нелекуваните психични здравни състояния, тъй като е по-вероятно да скрият самоубийствените мисли от хората. Но на положителна не, младите американци (18-34 г.) най-вероятно ще видят търсенето на психичноздравно лечение като знак за сила.Depression, the secret we share | Andrew Solomon (Може 2021).